Smålands undertak

Tjänster

Vi monterar akustikundertak, ljudabsorbenter och specialundertak i alla miljöer

Eftersom vi är en märkesoberoende underentreprenör inom undertaksmontage och specialmontage kan vi ge dig goda råd och lösningar som passar just din situation. Vi ställer alltid upp med vår kunskap för att hitta passande lösningar för dina projekt. På Smålands Undertak har vi många års erfarenhet från undertaks- och montagebranschen som vi delar med oss av till alla kunder.

Rätt ljud på rätt plats

Vi strävar alltid efter att skapa rätt ljud på rätt plats. Det finns flera saker som påverkar akustiken i ett rum. Med hjälp av akustikundertak, akustikplattor och akustiksystem kan du se till att du får den ljudmiljö du vill ha. Våra ljudabsorbenter kan exempelvis se till att du får den ljuddämpning i rummet du vill ha. Vi samarbetar med branschledande akustiker och vi genomför även egna kontroller av våra projekt så att vi kan säkerställa att vi levererar det resultat som våra kunder vill ha. Vi på Smålands Undertak kan ta fram egna lösningar och montagedetaljer. Vi kan även anpassa vårt montagesätt baserat på just dina unika förutsättningar och önskemål. På så sätt kan vi leverera lösningar till alla möjliga utmaningar.

Nya problemställningar kräver ofta unika och innovativa lösningar. Vi har genom vårt moderbolag Montako tillgång till specialkompetens inom arkitektur och design och kan på så sätt ta fram unika lösningar för våra kunder. Genom att skapa en Mock-up eller ett provmontage kan vi säkerställa att allt fungerar som det är tänkt. På så sätt kan vi genomföra ett projekt på ett effektivare sätt och med önskat resultat. Inga utmaningar är för stora eller små för oss på Smålands Undertak.

Vi gör gärna en kalkyl och lämnar ett pris till ditt projekt, oavsett vilket skede projektet befinner sig i.

Servicearbeten och eftermarknad

Oavsett hur stort eller litet projektet du har finns vi alltid tillgängliga för att utföra servicearbete eller komplettering. Alla våra kunder är viktiga för oss och vi strävar alltid efter att utföra service och eftermarknadsjobb så fort som möjligt.

Kontor och konferens

Flera arbetsplatser har behov av rum med god akustik. Det gäller inte bara i kontorslandskapet, även möteslokaler och konferenslokaler har stor nytta av kontorsakustik. Vi har gott om erfarenhet av att montera akustikundertak inom kontor och konferens som möter alla estetiska och förvaltningsfunktionella krav. Bra akustik bidrar till en bättre och trivsammare arbetsmiljö.

Utbildningslokaler, skolor och daghem

God akustik är extra viktigt på de platser där det samlas många personer för att samtala och diskutera. Utbildningslokaler, skolor och förskolor används regelbundet för undervisning av olika slag, ibland i form av lek och ibland genom lektioner och föreläsningar. När skolakustiken och förskolans akustik är god kan alla höra vad som sägs, något som även bidrar till att koncentrationsnivån håller sig jämn och hög. För att minimera störningar av den normala verksamheten kan vi utföra renovering eller installation av undertak under de perioder som lokalerna inte används. Vi ser alltid till att möta alla de hårda arbetsmiljökrav som ställs för att se till att lokalerna får en god akustisk miljö.

Sjukhus och vårdanläggningar

Inom vård och skola är kraven höga på hygien och funktionalitet. Det ska inte bara vara enkelt att utföra service på ett installerat sjukhusundertak, det ska även vara enkelt att regelbundet kunna rengöra undertaket. Vi på Smålands Undertak monterar löpande undertak av olika slag på sjukhus och vårdanläggningar. Hör av dig till oss så hjälper vi dig fixa en bättre vårdakustik.

Köpcentrum, varuhus och butiker

På offentliga platser inom handel som köpcentrum, varuhus och butiker, är det väldigt viktigt att atmosfären är vacker och att samtidigt ljudnivån är så låg som möjligt. Genom att utveckla och montera kvalitativa undertak till våra kunder kan vi tillsammans skapa en behagligare och trevligare shoppingupplevelse. Vi har möjlighet att tillverka skräddarsydda undertak som passar lokalen perfekt. Förutom bygg och montering utför vi även rikstäckande service av befintliga undertak.

Restauranger och storkök

Inom restaurangverksamheter är hygien något av det absolut viktigaste. Detta ställer givetvis höga krav på rengöringsmöjligheter av både golv, väggar och tak. Eftersom matos och damm har en förmåga att fastna överallt, gäller det att din restaurangverksamhet har praktiska undertaksskivor som är enkla att rengöra. Samtidigt ska undertaket vara stabilt och hållbart. Förutom rengöringsmöjligheter ska restaurangen även ha en bra restaurangakustik, något som skapar en behagligare miljö. Vi kan hjälpa dig med allt från planering till utförande – vi är proffs på montering av undertak och akustikplattor.

Industriakustik

Inom industri är ljudnivån ofta bullrig och hög, något som inte är bra för de anställda. Genom att akustikreglera bullret med hjälp av tåliga och beständiga produkter kan vi dämpa ljudnivån och göra den behagligare. Inom viss industri är hygienen oerhört viktig. Smålands Undertak har stor erfarenhet av att arbeta i känsliga miljöer.

Bad och simhallar

På platser som simhallar är påfrestningen för väggar, tak och golv stor. I stora lokaler fyllda med vatten gäller det att bärverket är ordentligt tåligt samt att själva byggmaterialet är tåligt mot en korrosiv miljö. Vi hjälper dig med en lösning som passar.

Trapphallar, entréer och gemensamhetsutrymmen

Trapphallar, entréer och gemensamhetsutrymmen är platser som tenderar att få en mycket bullrig och hög ljudnivå med mycket akustik. Vi kan hjälpa dig reducera ljudet genom att montera lämpliga produkter som undertak eller akustikplattor. Vi kan ta fram en specialanpassad lösning för dig.